Het christelijk geloof gaat over een intieme relatie met God. Bij zo'n relatie hoort dat je jezelf bekend maakt en je hart uitstort aan een ander, in dit geval aan God. Dit doe je door te bidden. Maar een relatie heeft twee kanten: God maakt zich ook bekend aan ons. Christenen geloven dat God vertelt wie Hij is in de bijbel. Dat boek bevat niet alleen droge informatie, maar het spreekt ons aan, het wil ons raken, bemoedigen, ontroeren, waarschuwen. Je hebt deze pagina's geopend omdat je op de een of andere manier geïnteresseerd bent geraakt in het christelijk geloof. Misschien heb je al eens of vaker gebeden. Misschien vraag je je af of je ooit antwoord krijgt? De bijbel kan je een stap verder brengen in je onderzoek naar het christelijk geloof.

Waarom de bijbel?
Is de bijbel betrouwbaar? Hoe weet ik dat het geen boek is als alle andere? Waarom zou ik in de bijbel lezen en niet iets anders? Een absoluut bewijs van de betrouwbaarheid van de bijbel kunnen we niet geven. Wel hebben we argumenten. Maar het is geen wiskunde: wij kunnen niet bewijzen dat de bijbel waar en betrouwbaar is, zoals je kunt bewijzen dat 1+1=2. Maar is dat erg? Bij de meeste dingen in het leven bestaat geen absoluut bewijs. En het zijn vaak ook nog de belangrijkste dingen. Je gelooft dat je moeder van je houdt. Maar kun je het bewijzen? Met absolute zekerheid? Je gelooft dat je goed leeft. De meeste mensen geloven hetzelfde. En toch leven ze hele andere levens. Hoe weet je nu zeker dat je goed leeft? Je gelooft dat je veilig aankomt wanneer je straks de deur uitgaat. Als je dat niet geloofde, zou je nooit meer buiten de deur komen. Maar kun je het bewijzen?

Kortom, er zijn ontzettend veel dingen in het leven (en vaak de belangrijkste!) die we niet kunnen bewijzen en die we toch aannemen. We vertrouwen erop, omdat in de praktijk blijkt dat deze zaken dat vertrouwen waard zijn.

Uiteindelijk is dus een persoonlijke beslissing nodig. Die maak je op grond van argumenten, maar dat is niet het enige. Wat je in de eerste plaats nodig hebt, is vertrouwen. De bijbel noemt dat 'geloof'. Dat betekent dat je op een gegeven moment de keus maakt: ik wil erop vertrouwen dat de bijbel Gods woord is. Misschien twijfel je nog en weet je het helemaal niet zeker, maar toch ga je het proberen… Zo gaat het in feite ook met een vriendschap. Op een gegeven moment maak je een keus voor iemand, zonder dat je zeker weet of diegene te vertrouwen is. Daar kom je pas achter in de relatie. Als je iemand op de proef wilt stellen, voordat er een relatie is, verlies je de ander meestal.

Jezus zei: "Wie probeert te doen wat Ik zeg, zal merken of ik dingen zeg die van mezelf zijn of dingen die van God zijn". Zekerheid vooraf geeft Hij niet, alleen zekerheid die groeit in een relatie met Hem.

Dus hier ligt de vraag: er is een boek, de bijbel, dat zegt Gods woord te zijn. Het zegt dat je, als je vertrouwt wat er in staat en probeert ernaar te leven, overtuigd zult raken van de waarheid en de wijsheid van dit boek. Er is geen mogelijkheid om vooraf te bepalen of het klopt. Er zijn wel goede argumenten om dit te geloven (je hoeft je verstand niet thuis te laten!), maar uiteindelijk zijn die argumenten niet beslissend. Aan jou de keus.

De bijbel eten…
De bijbel moet je leren lezen. Het is net zoiets als een exclusief diner. Toen je voor het eerst echt Chinees ging eten (dus niet babi pangang met sate), verlangde je misschien al snel terug naar patat met appelmoes. Dat was 'gemakkelijker' om te eten. Iedereen zal toegeven dat een uitgebreid Chinees menu meer inhoud heeft dan patat of een kroket. Maar je moet het wel leren eten. Zo is het ook met de bijbel. Iemand die er geen moeite voor wil doen, zal het altijd een beetje vreemd boek vinden. Of zelfs belachelijk. Waarom met stokjes eten, als je net zo goed een lepel kunt gebruiken? Gaat nog sneller ook. Waarom al die sausjes? Neem gewoon een spuit ketchup en je bent klaar.

Zoals je bij een Chinees menu uitleg en begeleiding nodig hebt, zo heb je ook bij het lezen van de bijbel uitleg en begeleiding nodig. Vooroordelen kun je daarbij niet gebruiken. Als je vindt dat alles wat lekker is net zo moet smaken als bij moeder thuis, zal het nooit veel worden met je carrière in de Chinese keuken. Net zoals je pas Chinees leert eten wanneer je doorzet, is het ook met de bijbel. Het is een boek dat pas opening van zaken geeft aan mensen die het echt willen begrijpen. Mensen die aan de bijbel niet de eis stellen dat hij moet voldoen aan hun idee van wat goed en lekker is, maar zeggen: 'Goed, op jouw voorwaarden… Laat het me maar zien…'.

Een boek met een verhaal
De bijbel is een fascinerend boek. Een boek dat ontstaan is in een periode van ruim 1000 jaar en waarvan de oudste delen nu al zo'n 3000 jaar oud zijn. En nog steeds is het niet weg te slaan van het wereldtoneel. Sterker nog, het is het meest verkochte boek ter wereld. Elk jaar gaan er 30 miljoen bijbels over de toonbank en er worden er ook nog eens miljoenen gratis weggegeven. In feite verwisselen per seconde wereldwijd 1,5 bijbel van eigenaar. In de tijd die je nodig had om deze regel te lezen, zijn dat dus al gauw 4 bijbels.

De bijbel is oorspronkelijk geschreven in de Hebreeuwse en Griekse taal, maar hij is nu vertaald in ruim 300 talen, terwijl delen van de bijbel zijn vertaald in meer dan 1000 talen. Daarmee is het ook het meest vertaalde boek ter wereld. Eigenlijk is dat gek, want de bijbel is geen gemakkelijk boek. Hij wordt dan ook wel veel verkocht, maar veel minder gelezen. In elk geval in Nederland. Bijna iedereen heeft wel een bijbel, maar wie leest hem ook?

Achtergrond en korte inhoud
De bijbel is niet een boek dat uit de hemel is komen vallen. De bijbel is ook niet één boek, maar bestaat uit 66 kleinere boeken, met één kaft erom. In die 66 boeken hebben gelovigen van ca. 1000 voor Christus tot ca. 100 na Christus opgeschreven wie God is, wat Hij heeft gedaan, wie Hij voor ons wil zijn en hoe mensen daarop hebben gereageerd. Christenen geloven dat de schrijvers van dit boek daarbij werden geholpen door God zelf. Er zijn allerlei geleerde theorieën hoe dat precies gebeurd kan zijn, maar voor zulke vragen verwijzen we je graag door naar speciale boeken die daarover gaan.

De bijbel bestaat uit twee delen: het Oude Testament (letterlijk: "de oude relatie") en het Nieuwe Testament ("de nieuwe relatie"). Het woord 'testament' slaat hier dus niet op een document dat gaat over een erfenis, maar het is een oud woord voor 'verbond', 'afspraak' of 'relatie'.

In het Oude Testament (39 boeken), dat is geschreven van ca. 1000-200 voor Christus, gaat het over de relatie tussen God en het volk Israël. Hier wordt beschreven hoe God de hemel en de aarde heeft gemaakt, hoe Hij omging met het volk Israël en hoe dat volk reageerde op Hem. In dit deel van de Bijbel staat centraal dat God steeds trouw blijft aan zijn volk. Ook lees je hierin hoe Hij belooft dat Hij zich eens beslissend zal laten zien in iemand die nog moet komen. Die persoon wordt de Messias (de "koning") genoemd.

Het Nieuwe Testament begint met de geboorte van Jezus Christus. Hij blijkt de beloofde Messias te zijn. In Hem heeft God zich laten zien zoals Hij is. Door hem is het mogelijk voor mensen om in een nieuwe relatie met God te komen (zie wat wij geloven).

Hoe gebruik je de bijbel?
De bijbel is oorspronkelijk niet in het Nederlands geschreven. Wij maken dus gebruik van vertalingen. De ene vertaling is de andere niet. Neem dus een goede vertaling in niet te moeilijk Nederlands. Bijvoorbeeld: "de Groot Nieuws bijbel" of "Het Boek". Wanneer je niet bang bent voor iets moeilijker Nederlands, kun je de "NBG-bijbel" of de "Statenvertaling" nemen. Die vertalingen staan dichter bij de oorspronkelijke tekst van de bijbel, maar hebben als nadeel dat het Nederlands nogal ouderwets is.

Voorin elke bijbel staat een inhoudsopgave met de 66 boeken en de bladzijdenummers waar die boeken beginnen. Daar zie je namen als 'Genesis' (het eerste boek) en 'Openbaring' of 'de Openbaring aan Johannes' (het laatste boek).

Als je bijvoorbeeld Genesis openslaat, zie je dat de tekst is verdeeld in hoofdstukken (meestal dikgedrukte cijfers). Genesis bevat 50 hoofdstukken. Als je bijvoorbeeld hoofdstuk 1 openslaat (dat begint met de woorden "In het begin" of "In den beginne"), zie je dat dat hoofdstuk weer verdeeld is in kleine stukjes, die elk beginnen met een nummer. Dat noemen we 'verzen'. Genesis, hoofdstuk 1, bevat 31 verzen.

Om een bepaald gedeelte uit de bijbel aan te geven, gebruiken we meestal een soort code. Die ziet er als volgt uit: Bijbelboek - hoofdstuknummer : versnummer. Dus "Genesis 1:1", betekent: "Het bijbelboek Genesis, daarvan hoofdstuk 1 en daarvan vers 1. Dit vers luidt (afhankelijk van de vertaling die je gebruikt, kunnen de woorden iets verschillen): "In het begin schiep God de hemel en de aarde". Vaak wordt de naam van het bijbelboek afgekort. Bijvoorbeeld: Gen. 1:1.

Wanneer een langer gedeelte is bedoeld, wordt dat zo aangegeven: Gen. 1:1-4 (= "Genesis, hoofdstuk 1, vers 1 tot en met vers 4).

Nu kun je in principe alles opzoeken in de bijbel, als je tenminste het bedoelde bijbelboek weet te vinden. Gebruik daarvoor de inhoudsopgave voorin of achterin de bijbel.

Waar kun je beginnen?
Zoals gezegd, de bijbel is eigenlijk niet één boek, maar hij bestaat uit 66 verschillende boeken. Als je de bijbel van voor naar achteren zou doorlezen, zou je al gauw merken dat die boeken heel verschillend zijn. Het ene boek is vaak ook veel moeilijker dan het andere.

Als je niet erg gewend bent aan bijbellezen, kun je het beste beginnen met een boek uit het Nieuwe Testament (dus het tweede deel van de bijbel, dat over Jezus Christus gaat). En daarvan kun je weer het beste een bijbelboek kiezen met verhalen over Jezus Christus. Hij is de belangrijkste persoon van de bijbel en Hij laat zien wie God is en ook voor jou wil zijn. Dus het is logisch om met hem te beginnen. Je kunt dan kiezen uit de volgende bijbelboeken: "het Evangelie naar Mattheüs", "het Evangelie naar Markus", "het Evangelie naar Lukas" en "het Evangelie naar Johannes" (de spelling van de namen is afhankelijk van de bijbelvertaling die je gebruikt). Dat zijn de eerste vier boeken van het Nieuwe Testament. Het woord 'evangelie' betekent: 'goed nieuws'. In deze boeken wordt goed nieuws verteld: God wilde ons laten zien wie Hij is in Jezus Christus. Hij kwam bij ons en liet ons zijn liefde zien. Dat vinden christenen inderdaad goed nieuws.

Hoe lees je de bijbel?
Stel dat je gaat beginnen met het Evangelie naar Lukas (kortweg 'Lukas' genoemd).

De bijbel is niet zomaar een boek, maar Gods boek. Neem er dus de tijd voor. Tenslotte gaat het om belangrijke zaken. Zorg dat je niet kunt worden gestoord.

Bedenk dat ook hier een houding van serieuze belangstelling nodig is en de bereidheid om wat te leren. God laat zich niet kennen aan mensen die hem alleen op de proef willen stellen of niet echt willen vinden wat ze zoeken. Stel je daarom bescheiden op. De bijbel is geen gemakkelijk boek, maar het gaat wel ergens over. Wees dus bereid om er moeite voor te doen.

Bid kort tot God en vraag hem of Hij je wil helpen om het te begrijpen en of Hij je iets wil laten zien van wie Hij is. Het is het beste dat elke keer te doen wanneer je in de bijbel leest. Het gaat toch om een relatie? Als wij praten tegen God, mogen we verwachten dat Hij ook iets van zichzelf laat horen. Christenen merken dat Hij daarvoor vaak de bijbel gebruikt.

Lees een stuk. Probeer in grote lijnen te begrijpen wat je leest, maar als er soms woorden of zinnen tussen staan die je niet begrijpt, lees dan gewoon door. Bij een verhaal over Jezus is dat niet zo erg.

Stel jezelf de volgende vragen: (1) wat doet of zegt Jezus hier?; (2) als Jezus inderdaad laat zien wie God is, wat zegt dit dan over God?; (3) hoe kan ik dat wat Jezus zegt of doet betrekken op mezelf? Wil Hij mij misschien iets duidelijk maken?

Het is overigens het beste om niet altijd alleen in de bijbel te lezen. Als je een christen kent, kan het goed zijn om samen met hem of haar af en toe een stukje te lezen. Hij of zij kan je dan helpen en misschien wat tips geven. Ook kun je misschien wat vragen kwijt. Bedenk overigens wel dat er altijd meer vragen dan antwoorden zijn!

Soms is het ook goed om een boekje erbij te gebruiken. Er zijn bijbelstudieboekjes op de markt, die bij elk bijbelgedeelte een kort stukje uitleg geven, een paar vragen om over na te denken en een gebed dat je kunt bidden. Sommige mensen hebben daar veel baat bij. Maar ook hier geldt: iedere persoon is anders. Mocht je belangstelling hebben, klik dan door naar meer weten?.

Regelmaat is belangrijk bij het lezen van de bijbel. Probeer daarom elke week een paar keer uit de bijbel te lezen en de vragen aan jezelf te stellen die hierboven staan.

Als je de volgorde aanhoudt van deze website, dan ben je in je onderzoek nu bezig geweest met bidden en de bijbel. Dat zijn twee enorm belangrijke zaken in een relatie met God. Christenen blijven hier hun hele leven mee bezig. Regelmatig bidden en lezen uit de bijbel verdiept je relatie met God, het leert je veel over God, over jezelf en over anderen. Het verandert je van binnenuit.

Wil je meer weten over RijnWaarde of wil je eens met ons kennismaken?

Kom langs in de Bonte Berg of neem contact met ons op.