Door het jaar heen hebben we een behoorlijk aantal christelijke feestdagen. Maar wat houden die dagen eigenlijk in, behalve dat het vrije dagen zijn? Deze dagen hebben allemaal gemeen dat ze hun oorsprong vinden in de bijbel. Elke feestdag is gekoppeld aan een gebeurtenis in de bijbel, die voor christenen een belangrijke betekenis heeft. Maar welke gebeurtenis, en dus betekenis, is gekoppeld aan welke feestdag?

Kerst
Kort omschreven betekent Kerst voor christenen de geboorte van Jezus. Een belangrijke dag! Door Zijn geboorte kwam Jezus, de zoon van God, op de aarde om mens te zijn onder de mensen. Uiteindelijk was het doel om te boeten voor de zonden die de mensen hebben begaan en nog zullen doen. Jazeker, ook voor die van jou! Bijzonder, dat iemand zich opoffert voor iets wat hij niet heeft gedaan. Wat een liefde!

Goede vrijdag
Op goede vrijdag is Jezus voor ons aan het kruis gestorven. Doordat Jezus voorafgaand aan Zijn sterven, maar ook door Zijn sterven en tijdens Zijn dood, voor ons geleden heeft, zijn onze zonden vergeven en hebben we genade ontvangen. Genade van God; verzekerd van Gods oneindige liefde, geduld en vergeving. Voor altijd Gods kind!

Pasen
Pasen staat voor overwinning! Met Pasen vieren we dat Jezus na drie dagen uit de dood is opgestaan. Daarmee heeft Jezus de dood overwonnen. Dat wil niet zeggen dat er hier op aarde geen dood meer is, maar het is niet het laatste station!

Hemelvaart
Het woord ‘Hemelvaart’ kunnen we letterlijk nemen; Jezus is naar de Hemel opgevaren om bij zijn Vader, God, te zijn. Zijn werk op aarde was volbracht. Jezus is nu bij Zijn Vader, maar is zeker daardoor niet onbereikbaar geworden. Zijn Werk voorafgaand aan de Hemelvaart heeft juist ons dichterbij God gebracht.

Pinksteren
Toen Jezus met hemelvaart naar God in de hemel ging heeft hij de discipelen belooft hen niet alleen te laten. Met pinksteren kwam de Heilige Geest bij de discipelen, om hen kracht en inspiratie te geven. Maar de Heilige Geest is niet alleen voor de discipelen gekomen. Ook wij nu mogen de kracht van de Heilige Geest voelen en ervaren.

Wil je meer weten over RijnWaarde of wil je eens met ons kennismaken?

Kom langs in de Bonte Berg of neem contact met ons op.