RijnWaarde wil een open en hechte gemeenschap zijn, waar mensen groeien in liefde voor God, elkaar en de inwoners van Leidsche Rijn. De huiskringen vormen de basis voor deze onderlinge zorg binnen RijnWaarde. In de huiskringen kijken wij naar elkaar om, delen wij lief en leed. Bijvoorbeeld door het helpen koken bij ziekte of door het bieden van een luisterend oor in lastige situaties thuis of op het werk.

Soms zijn er echter zaken die de huiskring overstijgen of die je liever met iemand anders bespreekt. Dan is er RijnCare, een team mensen dat ondersteuning op maat geeft bij bijzondere zorg of nood.

Bijzondere pastorale en diaconale zorg
Onder pastorale zorg verstaan we vragen of problemen over geloof, twijfel, relaties, opvoeding, ziekte of conflicten. De mensen van het RijnCareteam bieden een luisterend oor, bemoediging, advies of gebed. RijnCare verleent of coƶrdineert indien nodig ook praktische of financiƫle hulp. Pastorale en diaconale hulp zijn vaak niet los van elkaar te zien: geestelijke nood kan leiden tot praktische problemen en andersom.

Het RijnCareteam
Het RijnCareteam bestaat uit mensen waarvan sommigen zich richten op de pastorale kant en anderen meer op de diaconale kant. Het team staat onder leiding van de predikant, ouderling pastoraat en een diaken. Elke hulpvraag die bij het RijnCareteam binnenkomt, wordt uiteraard zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Zonder toestemming zullen zaken niet met anderen besproken worden.

Professionele zorg
Als RijnCareteam zullen we je zo goed mogelijk helpen, wij zijn echter geen vervanging voor professionele zorg. Als dat nodig is helpen we je om de weg te vinden naar de diverse vormen van professionele hulpverlening via huisarts, verschillende instellingen (christelijk of niet) of de gemeente Utrecht.

Wil je meer weten over RijnWaarde of wil je eens met ons kennismaken?

Kom langs in de Bonte Berg of neem contact met ons op.