De opbouw van een kerk is een geschenk. Als we terugkijken op het ontstaan van RijnWaarde erkennen we ronduit: een kerk planten is niet te plannen en te programmeren. Het ontkiemen, groeien en bloeien van een plantje organiseer je niet, het is iets organisch. Natuurlijk, we worden volop ingeschakeld en werken mee, en een plantje heeft licht, lucht en water nodig, maar God geeft de groei.

Een kleine groep mensen met hart voor Leidsche Rijn en liefde voor God wist zich geroepen hier een kerk te planten. De uitdaging voor de opbouw van RijnWaarde hebben we vanaf 2000 gedeeld met vijf kerken uit de Nederlands, Christelijk en Vrijgemaakt gereformeerde kerken. Met de komst van nieuwe leden en de aanstelling van Richard en Anita Roest groeide RijnWaarde in 2005 van maandelijkse naar wekelijkse samenkomsten.  

De jonge geloofsgemeenschap groeide verder en beleefde een opbouwende tijd met elkaar en zag steeds weer mensen tot geloof komen. Er sluiten veel jonge mensen en gezinnen aan en ook zien we steeds meer ouderen die de weg naar RijnWaarde vinden. Nu we ruim 300 betrokkenen en leden hebben is het nodig om het jeugdwerk goed op te zetten, de helft is namelijk jonger dan 18 jaar.

Huiskringen voor onderling contact en zorg worden steeds belangrijker voor RijnWaarde. Ook blijven we zoeken naar nieuwe wegen en vormen, zoals Hart voor Vleuten, om goed nieuws te zijn voor Leidsche Rijn. Zo willen we de zorg voor elkaar wijs en liefdevol combineren met dienst in de wijk.

We trekken graag op met andere kerken uit Leidsche Rijn en omgeving. De samenwerking met de Gereformeerde kerk vrijgemaakt Leidsche Rijn leidde tot het samen ontwikkelen van een kerkgebouw. We verwachten en bidden dat deze lokatie ten volle dienstbaar mag zijn aan gemeentegroei en onze dienstbaarheid aan Leidsche Rijn zichtbaar zal maken.

Wil je meer weten over RijnWaarde of wil je eens met ons kennismaken?

Kom langs in de Bonte Berg of neem contact met ons op.