“RijnWaarde wil een open en hechte gemeenschap zijn, waar mensen groeien in liefde voor God, elkaar en de inwoners van Leidsche Rijn. Een kerk die het evangelie van Jezus in woord en daad uit wil dragen, waardoor Leidsche Rijn zichtbaar zal bloeien.”

Om dat te bereiken heeft RijnWaarde heeft uw financiële bijdrage nodig. Uw bijdrage zal worden gebruikt voor:

·       het organiseren van wekelijkse samenkomsten;
·       een plek te bieden waar kinderen en tieners zich thuis voelen;
·       het bekendmaken van de liefde van Jezus Christus in Leidsche Rijn
·       het bieden van onderlinge zorg en diakonale steun;
·       de bouw van een nieuwe kerk middenin Leidsche Rijn;

In de afgelopen 11 jaren is RijnWaarde gegroeid van een missionair project naar een gemeente met bijna 350 leden. Nog steeds groeien we, en hier zijn we God dankbaar voor. Om de groei te bekostigen is de financiële bijdrage van leden onmisbaar.

Steun RijnWaarde met een gift. Iedere bijdrage is welkom! 


Verwacht u (minimaal) de komende vijf jaar aan RijnWaarde een vast bedrag over te maken? Dan is het fiscaal zeer aantrekkelijk om dit vast te leggen, middels de 'Overeenkomst Periodieke gift in geld'. Door het tekenen van deze overeenkomst is de gift aan RijnWaarde volledig aftrekbaar (zonder drempel & plafond) van de belasting*, zonder dat hiervoor een notariële akte voor hoeft te worden opgemaakt.

Rijnwaarde is een Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's). Daardoor kunt bij giften gebruik maken van belastingvoordelen. Bij belastingopgave kunt u vermelding maken van het RSIN: 8228.74.854. Deze gegevens staan ook vermeld op de website van de Belastingdienst.

Lees hier het Rijnwaarde verslag van de uitgeoefende activiteiten, m.b.t. ANBI.

RijnWaarde is enorm geholpen met toezeggingen voor meerdere jaren, omdat hiermee inkomsten voor langere tijd zijn gegarandeerd en plannen kunnen worden gemaakt.  

U kunt hier de overeenkomst downloaden en printen:
– 'Overeenkomst Periodieke gift in geld'

Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor de ontvangende instelling. Wanneer u dit formulier ingevuld en ondertekend overhandigt aan de penningmeester (Heerko Koops) krijgt u vervolgens een getekende kopie retour. Als alles is ingevuld, kunt u deze overeenkomst voor uw eigen administratie bewaren.
 
* Voorwaarden ‘Overeenkomst Periodieke gift in geld’
- dit is een schriftelijke overeenkomst tussen u en de stichting.
- u zegt een jaarlijkse gift toe voor ten minste vijf jaar.
- dit is mogelijk voor ieder gewenst bedrag per jaar.
- de gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke schenkingen.
- bij overlijden vóór de vervaldatum, eindigt de overeenkomst.
- RijnWaarde levert aan u geen tegenprestatie voor de gift.

Collectebonnen zijn heel handig. Daarnaast leveren ze u en RijnWaarde voordeel op! Praktisch omdat we vaak geen contant geld meer op zak hebben, voordelig omdat u het als gift kunt opgeven bij de inkomstenbelasting en ook handig voor RijnWaarde.

We hebben twee soorten collectebonnen, in vellen van 20 stuks te bestellen:

- Collectebonnen van € 1, per vel € 20

- Collectebonnen van € 2, per vel € 40

- Collectebonnen van € 5, per vel € 100

Bestellen is heel eenvoudig:
- U maakt een veelvoud van € 20 over op NL44INGB0009354684 (Rijnwaarde, Utrecht)
- Bij de omschrijving meldt u hoeveel van welke vellen u wilt (bijv. "1x vel van 20 en 1x40).
- Op zondag neemt Alie van der Straaten de collectebonnen voor u mee.

In de afgelopen jaren is RijnWaarde gegroeid van een missionair project naar een gemeente met bijna 350 leden. Nog steeds groeien we, en hier zijn we God dankbaar voor. Om de groei en de te verwachten hogere lasten vanwege een eigen kerkgebouw te bekostigen is de extra financiële bijdrage van leden onmisbaar.

Bijdrages worden gebruikt voor:

  • het organiseren van wekelijkse samenkomsten;
  • het bieden van een plek waar óók kinderen en tieners zich thuis voelen;
  • het bekendmaken van de liefde van Jezus Christus in Leidsche Rijn
  • het bieden van onderlinge zorg en diakonale steun;
  • de bouw van een nieuwe kerk middenin Leidsche Rijn;


Giften kunnen worden overgemaakt naar: RijnWaarde, NL44INGB0009354684.

Wil je meer weten over RijnWaarde of wil je eens met ons kennismaken?

Kom langs in de Bonte Berg of neem contact met ons op.