In de afgelopen jaren is RijnWaarde gegroeid van een missionair project naar een gemeente met bijna 350 leden. Nog steeds groeien we, en hier zijn we God dankbaar voor. Om de groei en de te verwachten hogere lasten vanwege een eigen kerkgebouw te bekostigen is de extra financiële bijdrage van leden onmisbaar.

Bijdrages worden gebruikt voor:

  • het organiseren van wekelijkse samenkomsten;
  • het bieden van een plek waar óók kinderen en tieners zich thuis voelen;
  • het bekendmaken van de liefde van Jezus Christus in Leidsche Rijn
  • het bieden van onderlinge zorg en diakonale steun;
  • de bouw van een nieuwe kerk middenin Leidsche Rijn;


Giften kunnen worden overgemaakt naar: RijnWaarde, NL44INGB0009354684.

Wil je meer weten over RijnWaarde of wil je eens met ons kennismaken?

Kom langs in de Bonte Berg of neem contact met ons op.