Verwacht u (minimaal) de komende vijf jaar aan RijnWaarde een vast bedrag over te maken? Dan is het fiscaal zeer aantrekkelijk om dit vast te leggen, middels de 'Overeenkomst Periodieke gift in geld'. Door het tekenen van deze overeenkomst is de gift aan RijnWaarde volledig aftrekbaar (zonder drempel & plafond) van de belasting*, zonder dat hiervoor een notariële akte voor hoeft te worden opgemaakt.

Rijnwaarde is een Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's). Daardoor kunt bij giften gebruik maken van belastingvoordelen. Bij belastingopgave kunt u vermelding maken van het RSIN: 8228.74.854. Deze gegevens staan ook vermeld op de website van de Belastingdienst.

Lees hier het Rijnwaarde verslag van de uitgeoefende activiteiten, m.b.t. ANBI.

RijnWaarde is enorm geholpen met toezeggingen voor meerdere jaren, omdat hiermee inkomsten voor langere tijd zijn gegarandeerd en plannen kunnen worden gemaakt.  

U kunt hier de overeenkomst downloaden en printen:
– 'Overeenkomst Periodieke gift in geld'

Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor de ontvangende instelling. Wanneer u dit formulier ingevuld en ondertekend overhandigt aan de penningmeester (Heerko Koops) krijgt u vervolgens een getekende kopie retour. Als alles is ingevuld, kunt u deze overeenkomst voor uw eigen administratie bewaren.
 
* Voorwaarden ‘Overeenkomst Periodieke gift in geld’
- dit is een schriftelijke overeenkomst tussen u en de stichting.
- u zegt een jaarlijkse gift toe voor ten minste vijf jaar.
- dit is mogelijk voor ieder gewenst bedrag per jaar.
- de gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke schenkingen.
- bij overlijden vóór de vervaldatum, eindigt de overeenkomst.
- RijnWaarde levert aan u geen tegenprestatie voor de gift.

Wil je meer weten over RijnWaarde of wil je eens met ons kennismaken?

Kom langs in de Bonte Berg of neem contact met ons op.